Ochrana osobních údajů a politika cookies

Osobní údaje a ochrana osobních dat

Společnost Nákladní autobazar s.r.o., se sídlem Dvořákova 2870/62, 750 02 Přerov, IČ 088 88 558, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce č. 81187, jako provozovatel serveru www.nakladniautobazar.cz, vám tímto oznamuje a současně se zavazuje k níže uvedenému.

Vážení návštěvníci tohoto webu, vážíme si Vaší důvěry a respektujeme vaše soukromí. Chceme vám nabídnout profesionální a hodnotné služby, a proto potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím zejména důsledným dodržování zákonů a nařízení:

Podmínky správce při nakládání s osobními údaji a ochrana osobních dat

Společnost Nákladní autobazar s.r.o. vystupuje při zpracování osobních údajů jako jejich správce, dále jen „správce“.

Tyto podmínky se vztahují na nakládání s osobními údaji následujícího okruhu subjektů: uživatelů webových stránek správce a zákazníků, kteří vstupují, nebo vstoupili do smluvního vztahu se správcem.

Zpracovávané osobní údaje

Jako zájemce o koupi či prodej vozu nebo jeho kalkulaci, musíte při své registraci uvést následující údaje: jméno a příjmení, telefon a email. Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci a používáme je zejména k navázání a následné komunikaci s Vámi.

Při nákupu nebo výkupu vozu zpracováváme údaje, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. U fyzických osob se jedná o tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu (cestovního dokladu u cizích státních příslušníků).

Účel uchovávání a zpracování osobních údajů

Vaše údaje uchováváme za účelem jejich zanesení do databáze správce s cílem možného nabízení obchodů a služeb či k zasílání marketingových nabídek společnosti správce. Na základě Vašeho souhlasu Vám maximálně jednou měsíčně pošleme informace o novinkách, akcích a slevách společnosti správce.

Vaše osobní údaje nepředáváme ani neprodáváme žádným třetím stranám.

Doba trvání souhlasu, odvolání souhlasu, právo přístupu

Váš souhlas je poskytován po dobu maximálně 10 let, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Pokud se kdykoliv rozhodnete a budete chtít svůj souhlas odvolat, stačí, když nám napíšete své písemné odvolání na adresu Nákladní autobazar s.r.o., Dvořákova 2870/62, 750 02 Přerov, nebo na email obchod@nakladniab.cz.

Jako subjekt poskytnutých údajů máte právo přístupu k osobním údajům. Správce je povinen vám kdykoliv na Vaši žádost sdělit informaci o osobních údajích o Vás zpracovávaných.

Shrnutí

Velice si vážíme Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím. Vaše údaje ukládáme v bezpečné databázi. Tyto informace shromažďujeme pro vlastní účely, abychom zkvalitnili své služby a mohli Vám nabídnout co možná nejlepší servis. Neposkytujeme je třetím stranám s výjimkou partnerských společností správce, jako jsou účetní kancelář, leasingové společnosti nebo dopravci.

Váš souhlas

Používáním formulářů na těchto webových stránkách dobrovolně souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás, přičemž pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány.

Politika cookies

Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies a jinými technologiemi na vyhodnocení chování na stránkách. Pokud nesouhlasíte, změňte si nastavení prohlížeče podle Vašich potřeb nebo naše webové stránky nenavštěvujte.

Cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu anebo jiného zařízení. Při další návštěvě uživatele z konkrétního zařízení se tato cookie zasílá zpět na webovou stránku a identifikuje tak uživatele. Lze tak rozpoznat zařízení uživatele. Soubory cookies jsou užitečné např. k analýze návštěvnosti našich stránek, k zajištění vyššího komfortu při používaní našich webových stránek (zapamatování uživatele pro další návštěvu). Soubory cookies nemohou prozkoumávat osobní data, ani váš počítač nebo jiné zařízení.

Trvalé cookies zůstávají uložené v počítači anebo v jiném zařízení i po skončení prohlížení webové stránky, pokud je uživatel sám nevymaže. Dočasné cookies se aktivují vždy při návštěvě webové stránky a po ukončení prohlížení se automaticky vymažou.

Používané cookies na našich webových stránkách:

Nastavení cookies

Na svém prohlížeči si můžete nastavit varování nebo cookies zakázat. Cookies nepotřebujete k pohybu na většině stránek, nicméně všechny funkcionality nemusí být aktivní. Podívejte se na „Nápovědu“ ve Vašem prohlížeči (jako Internet Explorer, Chrome, Safari) pro nastavení. Pamatujte, že při použití různých počítačů v různých lokacích budete muset měnit nastavení pro každý prohlížeč.

Přerov 1. dubna 2020

Nákladní autobazar s.r.o.